Späť Verzia pre tlač

Rozsudok v spore s Achmeou získal prestížne ocenenie

16. 04. 2018

Spor Slovenská republika vs. Achmea sa zapíše do dejín arbitráží. Rozsudok Súdneho dvora EÚ v tejto veci  je v medzinárodnej právnickej komunite považovaný za prelomový v histórii medzinárodných investičných arbitráží. Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR získala za toto rozhodnutie prestížne ocenenie medzinárodného právneho portálu Global Arbitration Review.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ je významný nielen pre spor Slovenskej republiky so spoločnosťou Achmea, ale aj pre všetky ostatné členské štáty EÚ, proti ktorým sa vedú podobné investičné arbitráže v hodnote niekoľko stoviek miliónov EUR.

Tento rozsudok vytvoril zásadný precedens, keď postavil investičnú arbitráž vedenú podľa bilaterálnych investičných dohôd uzavretých medzi členskými štátmi EÚ mimo pravidiel EÚ. Bilaterálne investičné dohody predstavujú jeden zo spôsobov ochrany cezhraničných investícií v rámci jednotného trhu. Rozhodnutie súdu teda predstavuje zásadný krok k odstráneniu právnej neistoty, ktorá pretrvávala medzi investormi z EÚ a členskými štátmi únie kvôli rizikám obrovských žalôb zo strany týchto investorov.

Rozhodnutie a zmeny, ktoré na základe tohto rozsudku nastanú, by mali viesť k tomu, že sa spory medzi zahraničnými investormi a štátom vrátia na súdy členských štátov. Vytvára sa tým priestor na rôzne reformy v súdnictve, ktoré by mali viesť k získaniu dôveryhodnosti zo strany cezhraničných investorov.
 
Ministerstvo financií SR zastupovalo a zastupuje Slovenskú republiku v spore so spoločnosťou Achmea vo všetkých arbitrážnych, súdnych ako aj administratívnych konaniach už od roku 2008.

Viac informácií na: https://globalarbitrationreview.com/article/1167961/arb-de-triomphe

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR