Späť Verzia pre tlač

Štát si posvieti na účty podnikateľov, lebo boj proti daňovým únikom sa oplatí

01. 08. 2018

Inštitút finančnej politiky (IFP) v súlade s odporúčaniami OECD navrhol možnosť komplexného prístupu pre Ministerstvo financií SR (MF SR) a Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) k bankovým údajom podnikateľských účtov firiem a živnostníkov. Podobne fungujúci systém toku údajov majú napríklad v Estónsku či vo Francúzsku. Navrhované zmeny sú súčasťou novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Zákon prechádza štandardným pripomienkovým konaním a MF SR o ňom bude ďalej rokovať so zamestnávateľskými a profesnými organizáciami.

Nový návrh má potenciál zlepšiť daňovú spravodlivosť bezúhonných podnikateľov plniacich si svoje povinnosti voči štátu. Bežných občanov sa pripravované zmeny nedotknú.

Primárnym cieľom poskytnutia dát je zefektívnenie boja proti daňovým únikom. Napriek rastúcej úspešnosti výberu DPH existuje značný priestor na zlepšenie v tejto oblasti. Dosiahnutie úspešnosti výberu na úrovni priemernej krajiny EÚ by prinieslo do verejného rozpočtu takmer 1,5 miliardy eur, bez zvýšenia daňového bremena. Za tieto peniaze by sme vedeli napríklad každoročne opraviť vyše 200km ciest prvej triedy, jednu šestinu z počtu ciest v havarijnom stave. Za šesť rokov by sme teda mohli mať opravené všetky.

IFP disponuje dlhodobými skúsenosťami so spracovaním citlivých dát, najmä daňovým tajomstvom. „Uvedomujeme si citlivosť údajov a význam bankového tajomstva. Údaje bankového tajomstva budú chránené aj daňovým tajomstvom v zmysle zákona o správe daní“, uviedla riaditeľka IFP Lucia Šrámková.
Zároveň, plošný prístup k zahraničným účtom slovenských rezidentov má Finančná správa SR na základe medzinárodných dohôd už v súčasnosti.
Práca s údajmi bude len v anonymizovanej forme a na vyžiadanie a v odôvodnených prípadoch. Novela rozširuje rozsah poskytovaných informácií už v súčasnosti. Režim práce s osobnými údajmi na MF SR bol konzultovaný aj s Úradom pre ochranu osobných údajov.

Samozrejmosťou je režimové pracovisko, kde práca s citlivými údajmi prebieha v anonymizovanej forme na výpočtovej technike v offline prostredí. Prístup k takýmto údajom je len v odôvodnených prípadoch a pre úzky okruh zamestnancov. „K odkrytiu údajov za konkrétny subjekt by došlo výhradne v odôvodnených prípadoch a podozreniu z daňového úniku“, dodala L. Šrámková.

MF SR a FR SR nasledujú dlhodobé odporúčania OECD získať efektívnejší prístup k bankovým údajom. Údaje umožnia efektívnejšiu kontrolu skutočnej hospodárskej aktivity subjektov so situáciou vykázanou v podaných finančných výkazoch a daňových priznaniach.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR