Späť Verzia pre tlač

Stávková spoločnosť FORMULA - tip prišla o licenciu

04. 07. 2007

Oznámenie MF SR o odňatí licencie spoločnosti FORMULA - tip, s.r.o.:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) oznamuje, že rozhodnutím č. MF/16762/2007-621 zo dňa 25.6.2007 odňalo právnickej osobe FORMULA - tip, s.r.o. so sídlom v Považskej Bystrici, M.R. Štefánika 141/13 PSČ 017 01, IČO: 36 316 059 individuálnu licenciu na prevádzkovanie stávkových hier (kurzových stávok) z dôvodu porušovania ustanovení zákona o hazardných hrách.

Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť a z uvedeného dôvodu MF SR nebude zverejňovať podrobnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že FORMULA - tip, s.r.o. v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia nepodá rozklad na Ministerstvo financií SR, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (podľa zákona o správnom konaní).