Späť Verzia pre tlač

Rozpočet verejnej správy na roky 2008 - 2010

26. 08. 2007

Predložený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 vychádza z programového vyhlásenia vlády, fiškálneho rámca Rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 a z aktualizovaného Konvergenčného programu Slovenska pre roky 2006 až 2010 z novembra 2006. Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení stanovila, že základným rámcom pri presadzovaní politiky a cieľov vlády SR, obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády SR, bude obozretná rozpočtová politika a postupné upevňovanie stability verejných financií pri dôslednom dodržiavaní maastrichtských kritérií a záväzkov SR vyplývajúcich z reformovaného Paktu stability a rastu.

Schodok verejných financií je v roku 2008 rozpočtovaný na úrovni 2,3 % HDP vrátane vplyvu zavedenia kapitalizačného piliera starobného dôchodkového poistenia (vplyv 1,4 % HDP), v roku 2009 na úrovni 1,8 % HDP  a v roku 2010 na úrovni 0,8 % HDP, čo je v súlade s vyššie uvedenými fiškálnymi cieľmi spomenutými v programovom vyhlásení vlády.