Späť Verzia pre tlač

Príručka o zavedení eura vo verejnej správe SR

03. 10. 2007

Kancelária splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura zverejnila príručku o zavedení spoločnej meny pre organizácie verejnej správy. Materiál, ktorý pripravili Pracovný výbor pre verejnú správu a Pracovný výbor pre informatiku a štatistiku pôsobiace v gescii Ministerstva financií SR, obsahuje metodické informácie, rady a odporúčania z oblasti prípravy organizácií verejnej správy na bezproblémový prechod na používanie spoločnej európskej meny.

V príručke sú okrem odporúčaných postupov pri adaptácii informačných systémov, zabezpečení duálneho zobrazovania cien, školení pracovníkov a ďalších úkonov uvedené aj skúsenosti z porovnateľných procesov uskutočnených pri prechode na euro v Slovinsku a v prílohe tiež základné pravidlá menovej konverzie v oblasti správy daní, ciel a účtovníctva. Príručka je okrem stránky rezortu financií zverejnená aj na internetovej stránke splnomocnenca vlády pre zavedenie eura www.euro.gov.sk v sekcii Dokumenty.

Kompletná príručka: Euro_zavedenie(verejna_sprava_prirucka)2.pdf