Späť Verzia pre tlač

Register prebytočného nehnuteľného majetku

01. 10. 2007

Od 1. októbra 2007 sú správcovia majetku štátu povinní evidovať ponuky na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu, realizovaného podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v registri prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní.

Register je verejne prístupný prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva financií SR na www.ropk.sk. Cieľom jeho zavedenia je zvýšiť transparentnosť nakladania s prebytočným nehnuteľným majetkom štátu rozšírením okruhu možných záujemcov o jeho kúpu.