Späť Verzia pre tlač

Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri

10. 10. 2007

6. základný kurz pre vnútorných audítorov a finančných kontrolórov

Popis vzdelávacej aktivity: Cieľom akreditovaného kurzu je poskytnúť účastníkom základné vedomosti a zručnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vnútorného auditu a finančnej kontroly.
Lektor: Ing. Gabriela Izáková
Garant: MF SR
Dátum začiatku vzdelávacej aktivity: 12.11.2007
Trvanie: Tri bloky - 3x5 dní (100 vyučovacích hodín)
Čas začiatku vzdelávacej aktivity: 09:00
Čas ukončenia vzdelávacej aktivity: 16:00
Počet: (min) 35 (max) 35
Miesto: Tatranská Lomnica - Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Financie
Miestnosť konania vzdelávacej aktivity: Priestory vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia

Ďalšie aktuálne vzdelávacie aktivity