Späť Verzia pre tlač

Vzdelávanie verejnej správy - zavedenie eura

12. 10. 2007

Zavedenie eura v SR (všeobecné zameranie)

Popis vzdelávacej aktivity: Cieľom prednášky je informovať účastníkov o postupe prác pri prechode Slovenskej republiky na používanie spoločnej meny euro a súvislostiach, ktoré vyplynú zo zavedenia eura v SR.
Lektor: Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Igor Barát 
Garant: MF SR
Dátum začiatku vzdelávacej aktivity: 30.10.2007
Trvanie: 9:00 - 11:00
Čas začiatku vzdelávacej aktivity: 09:00
Čas ukončenia vzdelávacej aktivity: 11:00
Počet: (min) 20 (max) 70
Miesto: Daňový úrad, Ševčenkova 32, Bratislava
Miestnosť konania vzdelávacej aktivity: zasadacia miestnosť (prízemie)

Ďalšie aktuálne vzdelávacie aktivity