Späť Verzia pre tlač

Vzdelávanie verejnej správy - rozpočtové pravidlá

12. 10. 2007

Novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Popis vzdelávacej aktivity: Cieľom prednášky je informovať účastníkov o zmenách v zákone vykonaných poslednou novelou v roku 2007.
Lektor: Ing. Klára Venczelová
Garant: MF SR
Dátum začiatku vzdelávacej aktivity: 19.11.2007
Trvanie: 3 - 4 hodiny
Čas začiatku vzdelávacej aktivity: 09:00
Čas ukončenia vzdelávacej aktivity: 13:00
Počet: (min) 20 (max) 100
Miesto: Daňový úrad, Ševčenkova 32, Bratislava
Miestnosť konania vzdelávacej aktivity: zasadacia miestnosť - prízemie

Ďalšie vzdelávacie aktivity