Späť Verzia pre tlač

Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri

12. 12. 2007

7. základný kurz pre vnútorných audítorov a finančných kontrolórov

Popis vzdelávacej aktivity: Cieľom akreditovaného kurzu je poskytnúť účastníkom základné vedomosti a zručnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vnútorného auditu a finančnej kontroly.
Lektor: Ing. Renáta Krajčírová
Garant: MF SR
Dátum začiatku vzdelávacej aktivity: 21.01.2008
Trvanie: Tri bloky: 3x 5 dní (100 vyučovacích hodín)
Čas začiatku vzdelávacej aktivity: 09:00
Čas ukončenia vzdelávacej aktivity: 16:00
Počet: (min) 36 (max) 36
Miesto: Tatranská Lomnica - Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Financie
Miestnosť konania vzdelávacej aktivity: priestory vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia

Ďalšie aktuálne vzdelávacie aktivity