Späť Verzia pre tlač

Vzory tlačív priznaní k dani z príjmov za rok 2007

30. 01. 2008

Oznamujeme daňovým subjektom, že Ministerstvo financií SR Opatrením č. 29093/2007 - 72 z 13. decembra 2007 ustanovilo vzory daňových priznaní k dani z príjmov FO a PO za zdaňovacie obdobie roka 2007. Tlačivá daňových priznaní nájdete tu. Tieto tlačivá je možné vytlačiť a po vyplnení podať na daňový úrad.