Späť Verzia pre tlač

Aktuálna makroprognóza potvrdzuje pozitívne trendy

07. 02. 2008


V januári 2008 MF SR upravilo svoju makroekonomickú prognózu v súlade so zaužívaným systémom aktualizácie prognóz (zvyčajne v januári, júni a septembri) nadväzujúcim na harmonogram zverejňovania štvrťročnej štatistickej správy ŠÚ SR a proces prípravy viacročného rozpočtu verejnej správy. Aktualizovaná prognóza bude spolu s deklarovanými fiškálnymi cieľmi konsolidácie a dlhodobej udržateľnosti verejných financií základom pre aktualizáciu prognóz príjmov a výdavkov pripravovaného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011.

Celý komentár: IFP_komentar(prognoza_2007_2011).pdf

Aktuálne makroprognózy IFP