Späť Verzia pre tlač

Prognóza daňových príjmov na roky 2008 až 2011

21. 02. 2008

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov z januára tohto roku. Prognózy daňových príjmov boli predmetom diskusie vo Výbore pre daňové prognózy (VpDP) dňa 8. februára 2008, pričom všetci členovia VpDP posúdili prognózu IFP ako realistickú.

V porovnaní s predchádzajúcou prognózou zo septembra 2007, ktorá je aj súčasťou schváleného Rozpočtu verejnej správy na roky 2008-2010, sú daňové príjmy verejnej správy v roku 2007 vyššie o 8,2 mld.Sk, v roku 2008 vyššie o 3,0 mld.Sk, v roku 2009 nižšie o 1,0 mld.Sk a v roku 2010 vyššie o 11,6 mld.Sk.
Hlavným dôvodom vyššieho odhadu na rok 2007 a zároveň nižšieho odhadu na rok 2009 je vplyv predzásobenia u spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Okrem tohto efektu mala na prognózu pozitívny vplyv aktualizácia makroekonomických predpokladov (najmä v rokoch 2009 až 2011).

Celý komentár: IFP_komentar(danove_prognozy_2008_2011).pdf