Späť Verzia pre tlač

Jednotná úprava finančného sprostredkovania a poradenstva

27. 02. 2008


Zabezpečenie dostatočnej ochrany spotrebiteľa pri vstupe do zmluvných vzťahov, na základe ktorých sú poskytované všetky finančné služby, je cieľom pripravovanej novej právnej  úpravy. Za účelom otvorenia verejnej odbornej diskusie zverejnilo MF SR na svojej internetovej stránke v časti „Materiály a dokumenty“ návrh téz, predmetom ktorých je jednotná právna úprava finančného sprostredkovania a finančného poradenstva na celom finančnom trhu.

MF SR víta akékoľvek názory a komentáre k zverejneným tézam, a to aj elektronicky na emailovej adrese lucia.kunova@mfsr.sk.

Kompletný materiál