Späť Verzia pre tlač

Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri

28. 02. 2008

8. základný kurz pre vnútorných audítorov a finančných kontrolórov

Popis vzdelávacej aktivity: Cieľom akreditovaného kurzu je poskytnúť účastníkom základné vedomosti a zručnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vnútorného auditu a finančnej kontroly.
Garant: MF SR
Dátum začiatku vzdelávacej aktivity: 31.03.2008
Trvanie: 3 bloky: 3 x 5 dní (100 vyučovacích hodín)
Čas začiatku vzdelávacej aktivity: 09:00
Čas ukončenia vzdelávacej aktivity: 16:00
Počet: (min) 30 (max) 30
Miesto: Tatranská Lomnica - Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Financie
Miestnosť konania vzdelávacej aktivity: priestory vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia
Poznámky:
Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR
Kurz končí skúškou
Po úspešnom absolvovaní skúšky účastník obdrží osvedčenie
1. blok: 31.03.- 04.04.2008 2. blok: 14.04. - 18.04.2008 3. blok :12.5.- 16.5.2008
Skúšky: 28.-29.05.2008

Ďalšie aktuálne vzdelávacie aktivity