Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet k záveru februára 2008

06. 03. 2008


K 29. februáru 2008 dosiahli celkové príjmy štátneho rozpočtu 51,5 mld. Sk a celkové výdavky štátneho rozpočtu boli čerpané na úrovni 49,9 mld. Sk. Štátny rozpočet celkovo dosiahol prebytok na úrovni takmer 1,6 mld. Sk. Oproti minulému roku, kedy schodok štátneho rozpočtu predstavoval 8,5 mld. Sk možno konštatovať medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu na úrovni 10,1 mld. Sk, resp. 118,2 %.

Celý komentár: MFSR_statny_rozpocet(komentar_29022008).rtf