Späť Verzia pre tlač

Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri

01. 04. 2008

9. základný kurz pre vnútorných audítorov a finančných kontrolórov

Popis vzdelávacej aktivity: Kurz je určený pracovníkom ústredných orgánov štátnej správy. Cieľom je poskytnúť účastníkom základné vedomosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vnútorného auditu a finančnej kontroly.
Lektor: Ing. Renáta Krajčírová
Garant: Ministerstvo financií SR
Dátum začiatku vzdelávacej aktivity: 21.04.2008
Trvanie: Tri bloky: 3x 5 dní (100 vyučovacích hodín)
Čas začiatku vzdelávacej aktivity: 09:00
Čas ukončenia vzdelávacej aktivity: 16:00
Počet: (min) 30 (max) 30
Miesto: Tatranská Lomnica - Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Financie
Miestnosť konania vzdelávacej aktivity: priestory vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia
Poznámka: Kurz končí skúškou. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostane účastník osvedčenie. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.
1 blok: 21.04.-25.04.2008
2 blok: 19.05.-23.05.20008
3.blok: 02.06.-06.06.2008
Skúšky: 18.06.-19.06.2008

Ďalšie aktuálne vzdelávacie aktivity