Späť Verzia pre tlač

Slovensko má koncepciu eGovernmentu

23. 05. 2008

Realizácia koncepcie v praxi umožní vybaviť úradné záležitosti verejnosti rôznymi elektronickými prostriedkami a znížiť neproduktívny čas strávený administratívnym vybavovaním. Vytvorí tiež predpoklady pre zníženie správnych poplatkov a elimináciu viacnásobnej realizácie identických úkonov.

Verejná správa bude efektívnejšia, transparentnejšia a postupne prejde od „papierovania“ k elektronickému spracovaniu dokumentov a elektronickej komunikácii s verejnosťou aj medzi sebou.

Verejnosť si bude môcť prostredníctvom rôznych vstupných kanálov vybrať spôsob elektronickej komunikácie s verejnou správou pri vybavení konkrétnej veci, vyplniť formulár, jednoznačne ho autentifikovať elektronickým podpisom a zaslať na spracovanie. Údaje nebude nutné opakovane zadávať, pokiaľ už budú existovať v dátovom fonde spolupracujúceho ISVS.

Celá správa: MFSR_eGovernment_koncepcia.rtf