Späť Verzia pre tlač

Návrh verejného rozpočtu na roky 2009 až 2011

18. 08. 2008

Z dôvodu pokračujúcej snahy o konsolidáciu verejných financií dochádza v porovnaní s Rozpočtom verejnej správy na roky 2008 až 2010 k pozitívnej úprave už schválenej výšky schodku rozpočtu verejnej správy na jednotlivé roky. V roku 2009 sa schodok navrhuje na úrovni 1,7 % HDP, v roku 2010 na úrovni 0,8 % HDP a v roku 2011 sa predpokladá vyrovnaný rozpočet verejnej správy.

Viac informácií