Späť Verzia pre tlač

Autobusová a železničná doprava v období prechodu na euro

28. 08. 2008

Slovak Lines, a.s. - autobusová doprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. - železničná doprava

Spoločnosť Slovak Lines prípravy súvisiace so zavedením eura už z väčšej časti uskutočnila.
Spoločnosť urobila nevyhnutné softvérové úpravy a do autobusov dala namontovať nové strojčeky na výdaj cestovných lístkov. Takáto výmena sa udiala celoplošne aj u ostatných slovenských autobusových dopravcov.

Nové strojčeky zobrazujú duálne ceny cestovného na displeji strojčeka, aj na cestovnom lístku. Na bratislavskej autobusovej stanici, pri pokladniach, vo vozidlách a takisto na internete cestujúci vidia ceny v korunách aj v eurách. Ďalšie oznamy a informácie budú pribúdať.

Prvé dva týždne roka 2009 budú vzhľadom na paralelné používanie dvoch mien síce hektické, ale zvládnuteľné. Najmä v tomto prechodnom období bude pre cestujúcich aj dopravcov veľkou výhodou využívanie dopravnej karty k bezhotovostnej platbe za cestovné lístky. Zníži sa tým manipulácia s množstvom drobných mincí a podstatne sa urýchli vybavovanie cestujúcich.

Majitelia dopravných kariet sa nemusia obávať ani o svoje finančné zostatky na karte. S príchodom nového roku po polnoci dôjde k automatickému prepočítaniu zostatku na dopravnej karte podľa stanoveného konverzného kurzu z korún na eurá.

Dňom 20.8. 2008 začal autobusový dopravca Slovak Lines dopravné karty predávať za jednotne zníženú cenu 99,- Sk vrátane obalu, pričom pred týmto dátumom stála žiacka a študentská dopravná karta 135,- Sk a dopravná karta pre dospelých 155,-Sk. Cieľom je motivovať k používaniu dopravných kariet čo najviac cestujúcich.

Železničná spoločnosť Slovensko patrí od mája 2007 medzi signatárov Etického kódexu pre zavedenie eura. V rámci zákonom stanovených aktivít uvádza ceny na cestovných lístkoch od 24.08.2008 duálne, a to týmto spôsobom:
Vnútroštátne cestovné - cenník je stanovený v korunách.
Na cestovnom doklade je konečná suma (nie čiastkové sumy) vyjadrená v korunách, informatívne v eurách a na cestovnom doklade je vytlačený konverzný kurz. Cestujúci platí v korunách.

Cestovné lístky s predtlačenou cenou (blokové, útržkové) sú vyňaté z povinnosti duálneho zobrazovania.

Automaty sú vyňaté z povinnosti duálneho zobrazovania. Cenník cestovného v oboch menách je umiestnený na automate alebo v bezprostrednej blízkosti automatu.

Medzinárodné cestovné - cenník je stanovený v eurách, preto sa duálne nezobrazuje. Na cestovnom doklade je suma vyjadrená v korunách a v eurách. Na rozdiel od iných odvetví sa v podmienkach železníc v Európe prepočítava cestovné na základe tzv. jednotného železničného kurzu, ktorý raz mesačne stanovuje dopravca. Kurz je zverejňovaný v Prepravnom a tarifnom vestníku vydávanom Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Konverzný kurz sa teda na cestovný doklad netlačí. Cestujúci platí v korunách a vo vybraných staniciach v eurách tak ako doteraz.