Späť Verzia pre tlač

Vzdelávanie verejnej správy - vnútorní audítori a finanční kontrolóri

02. 10. 2008


11. základný kurz pre vnútorných audítorov a finančných kontrolórov

Popis vzdelávacej aktivity: Kurz je určený pracovníkom ústredných orgánov štátnej správy. Cieľom je poskytnúť účastníkom základné vedomosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vnútorného auditu a finančnej kontroly.
Garant: Ministerstvo financií SR
Dátum začiatku vzdelávacej aktivity: 20.10.2008
Trvanie: Tri bloky: 3x 5 dní (100 vyučovacích hodín)
Čas začiatku vzdelávacej aktivity: 09:00
Čas ukončenia vzdelávacej aktivity: 16:00
Počet: (min) 25 (max) 35
Miesto: Tatranská Lomnica - Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Financie
Miestnosť konania vzdelávacej aktivity: priestory vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia
Poznámka: Kurz končí skúškou. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostane účastník osvedčenie. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Ďalšie aktuálne vzdelávacie aktivity