Späť Verzia pre tlač

Aktualizácia daňových prognóz

02. 10. 2008

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov z prvej polovice septembra tohto roku. Prognózy daňových príjmov boli predmetom diskusie vo Výbore pre daňové prognózy (VpDP) dňa 22. septembra 2008, pričom všetci členovia VpDP s výnimkou Národnej banky Slovenska (NBS) posúdili prognózu IFP ako realistickú. NBS považuje prognózu IFP za optimistickú. V porovnaní s predchádzajúcou prognózou z júna 2008, ktorá bola zapracovaná do Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011 predloženého na rokovanie vlády, sa očakávajú daňové príjmy verejnej správy v roku 2008 vyššie o 1,7 mld.Sk, v roku 2009 o 1,4 mld.Sk, v roku 2010 o 0,9 mld.Sk a v roku 2011 o 1,6 mld.Sk.

Celý komentár:


Ďalšie informácie