Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet k záveru novembra 2008

03. 12. 2008

K 30. novembru 2008 dosiahli celkové príjmy štátneho rozpočtu 307,1 mld. Sk, pričom boli realizované výdavky štátneho rozpočtu na úrovni 297,5 mld. Sk. Štátny rozpočet celkovo dosiahol prebytok na úrovni 9,6 mld. Sk. Dosiahnuté príjmy štátneho rozpočtu predstavujú 88,2 % plnenie schváleného rozpočtu. Príjmy štátneho rozpočtu sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšili o 16,7 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 5,8 %. Realizované výdavky štátneho rozpočtu predstavujú 78,2 % čerpanie schváleného rozpočtu. Dynamika rastu čerpania výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2008 je o 1,5 p. b. nižšia ako v minulom roku, kedy dosiahla 5,9 %.

Celý komentár: