Späť Verzia pre tlač

Spoločný obeh eura a koruny skončil 16. januára

21. 01. 2009

V piatok 16. januára 2009 skončilo obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu. Uplynutím duálneho obehu všetky bankovky a mince, ktoré boli vydané na území Slovenskej republiky predo dňom zavedenia eura prestávajú byť zákonným platidlom. Výlučnými zákonnými platidlami sa pri všetkých platbách stávajú euromince a eurobankovky.  

Výmena korunových bankoviek a mincí bude možná v nasledujúcich obdobiach:
-v bankách: mince do 30. 6. 2009 a bankovky do 31. 12. 2009,
- v Národnej banke Slovenska (NBS): mince do 31. 12. 2013 a bankovky bez časového obmedzenia. 

Do 19. januára 2009 nie je bezplatná výmena korunových bankoviek a mincí nijako obmedzená počtom či objemom vymieňanej hotovosti, od 20. januára 2009 môžu banky obmedziť bezplatnú výmenu na maximálne 100 kusov korunových bankoviek a korunových mincí.

Národná banka Slovenska a banky majú právo požadovať, aby výmena slovenských bankoviek a mincí, ktorých súhrnná hodnota presahuje 15 000 EUR, bola vopred písomne oznámená, najmenej jeden pracovný deň pred uskutočnením výmeny.

Národná banka Slovenska a banky majú právo požadovať, aby slovenské bankovky a mince predložené na výmenu za eurá boli roztriedené podľa ich nominálnych hodnôt.

Vstupom Slovenskej republiky do eurozóny sa na platbu v hotovosti eurobankovkami a euromincami vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura a par. 17a, ods.3 Zákona o NBS, ktoré stanovujú, že s výnimkou Národnej banky Slovenska, banky, pobočky zahraničných bánk a pôšt žiadna strana nie je povinná prijať pri akejkoľvek jednej platbe viac ako 50 kusov euromincí.

Výmenu znehodnotených a inak poškodených eurobankoviek, ak budú celé (t.j. nebude im chýbať žiadna časť), bude vykonávať Národná banka Slovenska a banky. Výmenu necelých eurobankoviek bude vykonávať iba Národná banka Slovenska. Znehodnotené a inak poškodené euromince bude vymieňať Národná banka Slovenska a banky, len ak predložené euromince budú celé; necelé euromince sa nevymieňajú.

Národná banka Slovenska

Oficiálna stránka zavedenia eura v SR
Stránka vládneho splnomocnenca pre zavedenie eura v SR