Späť Verzia pre tlač

OECD: Na Slovensko sa dá pri splácaní exportných úverov úplne spoľahnúť

09. 02. 2009

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá zastrešuje najrozvinutejšie štáty sveta, už nebude ďalej hodnotiť Slovensko z pohľadu rizikovosti splácania exportných úverov.

OECD udelila Slovenskej republike maximálny možný rating zo sedembodovej stupnice – bezrizikový stupeň nula, čo znamená vyradenie krajiny z klasifikácie hodnotenia rizika. Slovensko tak už podľa OECD pri splácaní úverov nepredstavuje pre zahraničných obchodných partnerov žiadne riziko.

Slovensko je pritom jedinou krajinou spomedzi 32 hodnotených, ktorej OECD zlepšila rating. Dosiahnutý úspech je o to cennejší, že ho Slovensko dosiahlo v čase hlbokej finančnej a hospodárskej krízy.

Na pravidelnom zasadnutí v Paríži v závere januára preklasifikovala OECD celkovo osem krajín. Okrem toho, že udelila Slovensku maximálny možný rating, ďalším posudzovaným krajinám hodnotenie dokonca zhoršila. Lotyšsku a Estónsku udelila trojku, ďalej Bulharsku, Maďarsku a Litve štvorku, Chorvátsku päťku a Ukrajine dokonca šestku.