Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet k záveru marca 2009

07. 04. 2009

K 31. marcu 2009 dosiahli celkové príjmy štátneho rozpočtu 2 410,6 mil. EUR, pričom boli realizované výdavky štátneho rozpočtu na úrovni 2 615,3 mil. EUR. Štátny rozpočet celkovo dosiahol schodok na úrovni 204,7 mil. EUR. Dosiahnuté príjmy štátneho rozpočtu predstavujú 18,4 % plnenie schváleného rozpočtu. Realizované výdavky štátneho rozpočtu predstavujú 18,5 % čerpanie schváleného rozpočtu.

Celý komentár:


Priebežné plnenie štátneho rozpočtu