Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet k záveru mája 2009

02. 06. 2009

K 31. máju 2009 dosiahli celkové príjmy štátneho rozpočtu 3 945,5 mil. EUR, pričom boli realizované výdavky štátneho rozpočtu na úrovni 4 777,1mil. EUR. Štátny rozpočet celkovo dosiahol schodok na úrovni 831,6 mil. EUR. Dosiahnuté príjmy štátneho rozpočtu predstavujú 30,1 % plnenie schváleného rozpočtu. Realizované výdavky štátneho rozpočtu predstavujú 33,8 % čerpanie schváleného rozpočtu.

Celý komentár: