Späť Verzia pre tlač

Memorandum o porozumení a spolupráci medzi vládou SR a OSN

22. 06. 2009

Verejné financie pre rozvoj: Posilnenie kapacít verejných financií v krajinách západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov

Minister financií SR Ján Počiatek a riaditeľ Regionálneho centra Rozvojového programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave Jens Wandel podpísali 22. 06. 2009  Memorandum o porozumení o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky, ktorú reprezentuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN (United Nations Development Programme - UNDP), ktorý reprezentuje bratislavské Regionálne centrum UNDP.

Prvým príkladom spolupráce bude program „Verejné financie pre rozvoj: Posilnenie kapacít verejných financií v krajinách západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov“. Dohodu o finančnom príspevku na tento program, ako aj Programový dokument, podpísal minister J. Počiatek spoločne s memorandom.
Správne postupy v riadení verejných financií sú kľúčové pre boj s korupciou, znižovanie chudoby a zabezpečenie efektívneho využívania verejných zdrojov. Reforma verejných financií je široko vnímaná ako jedna z najúspešnejších oblastí v ekonomickej transformácií Slovenska. V regiónoch západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov, na ktoré sa program zameriava, je identifikovaná potreba riešiť nedostatky v oblasti verejných financií.

Skúsenosti Slovenskej republiky, ktorá v posledných rokoch podstúpila reformu verejných financií a vstúpila do Európskej únie a eurozóny, sa využijú pre identifikáciu kľúčových potrieb v tejto oblasti a na poskytnutie pomoci krajinám, ktoré v riadení verejných financií zatiaľ zaostávajú. Ministerstvo financií SR sa preto rozhodlo ponúknuť expertízu svojich pracovníkov a ďalších odborníkov na verejné financie zo Slovenskej republiky štátom z regiónu západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov, ktoré patria do zoznamu prioritných krajín slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci.

Slovenská republika vníma potreby rozvojových krajín a Ministerstvo financií SR sa aktívne zapája do realizácie rozvojovej pomoci. Ekonomický rozvoj a v rámci neho riadenie verejných financií patrí medzi priority oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky, ktoré sú definované v Strednodobej stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2009-2013 a v Národnom programe oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2009.
Program „Verejné financie pre rozvoj“ bude realizovať Regionálne centrum UNDP v Bratislave. Ministerstvo financií SR sa bude zúčastňovať na programe počas celého obdobia, poskytne svoju expertízu a prispeje k efektivite samotného programu. Program potrvá 36 mesiacov. Program má celkový rozpočet 1, 05 mil. USD.

UNDP je globálnou rozvojovou agentúrou OSN. V roku 1997 otvorila v Bratislave  svoje Regionálne centrum pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov. Jeho pracovníci koordinujú a podporujú regionálne projekty a programy v 31 štátoch regiónu. Tieto sa zameriavajú na oblasti životného prostredia a energie, inklúzie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, miestny rozvoj a budovanie národných kapacít pre oficiálnu rozvojovú pomoc. Na Slovensku má UNDP kanceláriu i v Košiciach.

Podrobnejššie informácie, foto a video na stránke UNDP