Späť Verzia pre tlač

Aktuálna prognóza vývoja slovenskej ekonomiky

02. 07. 2009

V pravidelnej aktualizácii makroekonomickej prognózy MF SR znížilo odhad vývoja HDP na rok 2009 na úroveň -6,2% a očakáva pomalšie tempo oživenia v nasledujúcich rokoch. Zhoršenie externého prostredia a jeho vplyv na domácu ekonomiku sú hlavnými príčinami súčasných zmien v prognóze. Vzhľadom na vysokú mieru neistoty týkajúcu sa budúcnosti sa MF SR priklonilo ku konzervatívnemu pohľadu na makroekonomický vývoj. Za týmto rozhodnutím je predovšetkým fakt, že na základe tejto prognózy vláda SR pristúpi k zmene rozpočtu verejnej správy v roku 2009. Hoci v externom prostredí prevažujú negatívne riziká, v domácom prostredí sú riziká skôr pozitívne. Členovia Výboru pre makroekonomické prognózy zhodnotili prognózu MF SR ako realistickú až konzervatívnu.

Celý komentár:

 

Ďalšie podrobnejšie informácie