Späť Verzia pre tlač

MF SR obhájilo prestížne ocenenie za kvalitné fungovanie

22. 06. 2009

Ministerstvo financií SR v decembri 2008 získalo prestížne európske ocenenie 2. stupňa kvality EFQM „Recognised for Excellence“. Ministerstvo financií SR tento certifikát kvality už získalo v roku 2006 a keďže jeho doba platnosti je len 2 roky, vedenie ministerstva sa rozhodlo o opätovné prehodnotenie ministerstva na tejto úrovni podľa kritérií modelu výnimočnosti EFQM.

Nechať sa ohodnotiť európskymi hodnotiteľmi EFQM na úrovni 2. stupňa „Recognised for Excellence“ bolo hlavne za účelom získania zrkadla fungovania ministerstva a jeho dosahovaných výsledkov. Vedenie ministerstva považuje model výnimočnosti EFQM, obzvlášť kroky spojené s dosiahnutím 2. stupňa európskej ceny kvality EFQM ako dobrý nástroj riadenia kvality.

O kvalite ministerstva svedči aj výsledok hodnotenia, ktorý je minimálne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom hodnotení. Úspešnosť implementácie modelu výnimočnosti EFQM na MF SR je permanentná práca a je hlavne účinným nástrojom pre vnútorný audit celej organizácie.

Toto ocenenie v Bruseli osobne ministrovi financií Jánovi Počiatkovi odovzdala Melissa Rancourt zastupujúca organizáciu EFQM dňa 10.02.2009.

Viac informácií o organizácii EFQM