Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo financií SR získalo Národnú cenu SR za kvalitu

12. 01. 2010

Súťaž o Národnú cenu SR za kvalitu, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, je najprestížnejšou národnou súťažou pre organizácie v oblasti manažérstva kvality. Národná cena SR za kvalitu je najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality.

Prestíž a hodnotu ocenenia garantujú veľmi prísne kritéria pre súťažiacich (v roku 2008 boli ocenené 4 organizácie a nebol žiadny víťaz a v tomto roku bolo ocenených 6 organizácií a 2 víťazi). Do 10. ročníka súťaže sa prihlásilo 12 organizácií z verejnej a súkromnej sféry, z toho 6 organizácií implementovalo model výnimočnosti EFQM a 6 organizácií model CAF.

Víťazom kategórie C 1 organizácie štátnej správy sa stalo Ministerstvo financií SR. Ocenenie v historickej budove Národnej Rady odovzdal 09.10.2009 predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a podpredseda NR SR. Získané ocenenie je ocenením kvalifikovanej práce všetkých zamestnancov ministerstva.

Viac informácií