Späť Verzia pre tlač

Konzultačný materiál k modernizácii kolektívneho investovania

16. 02. 2010

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke ,,Konzultačný materiál k implementácii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES do právneho poriadku Slovenskej republiky“.

Predmetná smernica, známa aj pod označením UCITS IV., poskytuje členským štátom viaceré národné voľby a zámerom tohto konzultačného materiálu je preto zistiť názory odbornej verejnosti vo vzťahu k tým častiam regulácie, ktoré je možné modifikovať. Uvedená smernica bude implementovaná do zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, formou jeho rekodifikácie.

Zámerom konzultačného materiálu je zistiť názory odbornej verejnosti na doterajšiu úpravu kolektívneho investovania v SR a otvoriť diskusiu o modernizácii sektora kolektívneho investovania.

Konzultačný materiál