Späť Verzia pre tlač

SR poskytne Moldavsku skúsenosti v oblasti verejných financií

29. 10. 2010

Podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš sa dnes (29. 10. 2010) v Kišiňove stretol s ministrom financií Moldavskej republiky Veaceslavom Negrutom. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie spolupráce v rámci programu Verejné financie pre rozvoj a podpis Memoranda o spolupráci. Zámerom programu, ktorý realizuje Ministerstvo financií SR spoločne s Regionálnym centrom Rozvojového programu OSN (UNDP) v Bratislave, je poskytnúť vybraným rozvojovým krajinám skúsenosti Slovenska s reformami v oblasti verejných financií.

Moldavské ministerstvo financií prejavilo záujem o expertízu v oblasti programového rozpočtovania na úrovni samospráv. Ivan Mikloš prezentoval partnerom v Moldavsku skúsenosti s budovaním kapacít v oblasti riadenia verejných financií na Slovensku. „Správne postupy v riadení verejných financií sú kľúčové pre boj s korupciou, znižovanie chudoby a zabezpečenie efektívneho využívania verejných zdrojov,“ povedal Mikloš.

Reforma verejných financií je široko vnímaná ako jedna z najúspešnejších oblastí v ekonomickej transformácii Slovenska. Ministerstvo financií SR sa preto rozhodlo ponúknuť znalosti a skúsenosti svojich zamestnancov a ďalších odborníkov na verejné financie zo Slovenskej republiky krajinám západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov, ktoré patria do zoznamu prioritných krajín slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Program Verejné financie pre rozvoj financuje Ministerstvo financií SR. Tieto aktivity sú súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Do programu, ktorý je navrhnutý tak, aby zodpovedal potrebám prijímateľských krajín, sa zapojili aj Srbsko a Čierna Hora.

Rozvojový program OSN spolupracuje so SR v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci už od roku 1997. Spolupráca s UNDP sa zameriava predovšetkým na využívanie skúseností a technickej pomoci Regionálneho centra UNDP v Bratislave, ako aj na vytváranie možností pre aktívnu účasť SR na medzinárodných rozvojových programoch a projektoch.