Späť Verzia pre tlač

Úspory v rezorte financií v roku 2010

09. 11. 2010

Znižovanie nákladov na fungovanie štátu je jeden z hlavných cieľov vlády. Prvé kroky sa začali robiť v mnohých oblastiach takmer ihneď po jej nástupe.

Ministerstvo financií začalo so šetrením od najmenších položiek, keď napríklad zrušilo predplatné na „papierové“ noviny. Obmedzilo tiež „cestovnú kanceláriu“ – zamestnanci ministerstva cestujú napríklad na rokovania do Bruselu len na daný deň a nie ako predtým, keď sa stávalo, že z trojhodinového rokovania v utorok bola trojdňová služobná cesta, ktorá sa začala v pondelok napoludnie a skončila sa v stredu večer. Úspory boli aj personálne: v porovnaní s júlom sa znížil počet zamestnancov o 30, ďalší minimálne rovnaký počet odíde v najbližších mesiacoch.

Medzi veľkými položkami figuruje napríklad zrušenie zmlúv na dodanie niektorých neprioritných informačných  systémov, ako bol trebárs register číselníkov či cenový informačný systém, pričom v súčasnosti naďalej prebiehajú rokovania s dodávateľmi ďalších informačných systémov, kde sú cenové podmienky mimoriadne nevýhodné. Napríklad cena dodaných licencií je neraz štvornásobne vyššia ako bežná trhová cena a systém súčasne za vysokú sumu ponúka marginálnu pridanú hodnotu pre fungovanie úradu, keď rieši napríklad elektronizáciu dovolenkových lístkov alebo cestovných príkazov, čo naozaj nie je prioritný problém ministerstva.

Osobitnou oblasťou je naštartovanie elektronických aukcií v rámci verejného obstarávania. Prvé aukcie v malom objeme v rámci testovania dodávateľského softvéru sa na ministerstve financií uskutočnili v septembri, ich počet bude postupne narastať.

Zapojením približne 900 mil. €, ktoré do leta Štátna pokladnica ukladala v komerčných bankách, do financovania štátneho dlhu sa ročne znížia náklady na štátny dlh o približne 20 mil. €.

Podobná situácia je aj v iných rezortoch. Za najväčší objem ušetrených financií považujeme fakt, že ministerstvo dopravy nepredĺžilo zmluvu na PPP projekt výstavby diaľnic, pričom bude výstavbu financovať najmä využitím fondov EÚ. Na viacerých rezortoch sa  prehodnocujú mnohé kontrakty v oblasti informatiky a začína sa proces znižovania počtu zamestnancov.

Veľká väčšina úsporných opatrení však prinesie finančný úžitok až postupne. Aj keď elektronickou aukciou dosiahneme úsporu, samotné dodávky na tento rok sú už zazmluvnené a nižšia cena sa začne uplatňovať až od januára. Podobne je to aj so znižovaním počtu zamestnancov. Kombinácia výpovednej lehoty a odstupného posúva finančnú úsporu za prepusteného zamestnanca o približne štyri mesiace. Aj pri kapitálových výdavkoch, ktoré už boli z veľkej časti zazmluvnené, sa úspory prejavia až s časovým posunom.

Spomenuté fakty sú ilustráciou toho, že výsledok tohtoročného hospodárenia štátu je viac-menej predurčený činnosťou respektíve nečinnosťou vlády Roberta Fica a bývalého ministra financií Jána Počiatka. Súčasné vedenie Ministerstva financií SR má ambíciu do budúcna zefektívniť využívanie peňazí daňovníkov v štátnej správe. Preto minulý týždeň zadalo do pripomienkového konania koncepčný materiál, ktorý by mal byť východiskom na hľadanie možností pozitívnych systémových zmien vo všetkých rezortoch.

Martin Jaroš
Hovorca ministra financií