Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje zvýšiť efektivitu účtovného systému pre eurofondy

31. 07. 2013

Ministerstvo financií Slovenskej republiky plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na podporu produktívnej prevádzky a rozvoj Informačného systému účtovníctva fondov (ISUF).

Služby dodané na základe zmluvy majú umožniť ďalší rozvoj a úpravu systému a poskytnúť podporu používateľom ISUF tak, aby bolo zabezpečené čerpanie eurofondov v novom programovom období rokov 2014 – 2020. Úpravou systému sa tiež zvýši efektívnosť spracovania údajov. Projekt je nevyhnutné realizovať aj preto, aby boli naplnené nové legislatívne požiadavky Európskej komisie v oblasti účtovníctva a finančného riadenia.

Predpokladaná hodnota zmluvy je 1 899 600,- € s DPH, pričom predpokladaná suma nemusí byť vyčerpaná v plnom rozsahu. Zmluva bude platná do 31.12.2015 a relevantná časť oprávnených výdavkov bude hradená z fondov EÚ.

Informačný systém účtovníctva fondov ISUF slúži od roku 2004 pre finančné riadenie a vedenie účtovníctva európskych fondov. Subjekty, ktoré účtujú prostredníctvom tohto systému sú certifikačný orgán a platobné jednotky zriadené ako vnútorné organizačné jednotky na príslušných ministerstvách.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií Slovenskej republiky