Späť Verzia pre tlač

MF SR vyhlási obstarávanie na dodávateľov leteniek

10. 01. 2014

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľov leteniek a služby súvisiace so zahraničnými a tuzemskými pracovnými cestami.

Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda. Podpísaná bude na obdobie 38 mesiacov s viacerými úspešnými uchádzačmi, ktorí predložia najvýhodnejšie ponuky.

Následne budú títo zmluvní partneri počas trvania rámcovej dohody súťažiť aj v prípade jednotlivých objednávok. Tým chce Ministerstvo financií SR zabezpečiť, aby bol v maximálnej miere dodržaný princíp hospodárnosti a teda aby boli nákupy leteniek z hľadiska verejných financií čo najvýhodnejšie.

Predpokladaná hodnota zákazky bude 2 000 000 eur s DPH. Keďže pôjde o rámcovú dohodu, nemusí dôjsť k vyčerpaniu celej predpokladanej sumy.