Späť Verzia pre tlač

Štát bude efektívnejšie využívať IT technológie a prejde na cloudové služby

03. 04. 2014

Štátne úrady a inštitúcie budú využívať IT technológie efektívnejšie. Desiatky dátových centier štátu nahradia dve hlavné centrá, ktoré budú v pôsobnosti Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra SR. S touto zásadnou zmenou prichádza Ministerstvo financií SR v rámci materiálu Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom materiálu je posúdiť technickú, organizačnú a právnu rovinu zavedenia a prevádzky nadrezortných dátových centier. Materiál vypracovalo ministerstvo na základe uznesenia vlády z novembra 2013.

Po vytvorení dvoch hlavných dátových centier sa očakáva zníženie prevádzkových nákladov, pričom štátne úrady a inštitúcie by mali postupne prejsť na používanie cloudových služieb v tomto centralizovanom prostredí.

Cloud predstavuje alternatívny spôsob využívania informačno-komunikačných technológií. Presadzuje ho aj Európska komisia a ide o jednu z hlavných tém eurokomisárky pre digitálnu agendu Neelie Kroes. Výhoda cloudového riešenia spočíva v znižovaní nákladov na chod štátu zjednotením prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich eGov služby, optimalizáciou využitia zdrojov, centralizáciou moderných technológií, čo umožní organizáciám sústrediť sa iba na ich kľúčové procesy a činnosti.

Rozvoj cloudu a cloudových služieb vo verejnej správe by mal prebiehať v dvoch etapách. V rámci prvej etapy sa navrhuje zriadenie dvoch dátových centier štátnej správy. V druhej etape budú tieto dátové centrá rozvíjané s cieľom poskytovať jednotlivým štátnym úradom a inštitúciám služby informačno-komunikačných technológií tak, aby ich to odbremenilo od starostlivosti o nákup potrebných zariadení, údržby hardvéru, nákupu softvéru a licencií, pravidelného aktualizovania softvéru, softvérových aplikácií a pod. To umožní znížiť náklady na informačné a komunikačné technológie.

Podstatou je teda prenos starostlivosti o prevádzku informačno-komunikačných technológií na dve hlavné dátové centrá štátu a zvýšenie bezpečnosti uchovávania a správy dát. Po zabezpečení všetkých krokov potrebných na prechod na cloudové riešenie možno očakávať úsporu rozpočtových nákladov verejnej správy na informačno-komunikačné technológie od roku 2018 vo výške približne 18 % v porovnaní s minulými rokmi.

Tieto postupné aktivity budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a pôjde o rozširovanie cloudových služieb tak, ako to vyplýva zo Strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR