Späť Verzia pre tlač

MF SR obstará technickú podporu prevádzky Portálu finančnej správy

07. 05. 2014

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie poskytovania technickej podpory Portálu finančnej správy (PFS) v správe MF SR v prostredí finančnej správy.

Toto obstarávanie bude realizované s cieľom zabezpečiť podporné služby pre prvú etapu PFS. Predmetom technickej podpory bude servisný hotline, preventívne zásahy a monitoring, riešenie incidentov, zmeny konfigurácie a požiadavky na zmenu.

Predpokladaná hodnota zákazky 650 000 eur bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch realizovaných v rámci MF SR. Ministerstvo sa bude snažiť v rámci rokovaní dosiahnuť čo najnižšiu cenu.

PFS je komplexný informačný systém jednotného rozhrania medzi informačnými systémami finančnej správy a okolím. Portál pokrýva požiadavky na realizáciu elektronických služieb štátu, pričom v jeho prvej etape musí byť zabezpečené poskytovanie služieb tak, aby bolo možné prijímať podania elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR