Späť Verzia pre tlač

Vláda schválila kľúčový dokument pre štart vládneho cloudu

21. 05. 2014

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila materiál Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe, ktorý bol predložený Ministerstvom financií SR s cieľom zlepšovať služby a zvyšovať produktivitu verejnej správy.

V zmysle schváleného materiálu dôjde k centralizácii množstva dátových centier štátu do dvoch hlavných dátových centier - v pôsobnosti Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra SR, ktoré budú následne prostredníctvom jednotného priestoru vo forme katalógu služieb poskytovať štátnym úradom a inštitúciám cloudové služby v požadovaných vysokých úrovniach kvality a bezpečnosti.

Využívaním len naozaj potrebných úložných a výpočtových zdrojov, virtualizáciou desktopov, či využívaním podporných a administratívnych informačných systémov nasadených v cloude sa znížia nároky na správu a údržbu informačných systémov verejnej správy, čo v konečnom dôsledku postupne povedie k poklesu investičných a prevádzkových nákladov na informačno-komunikačné technológie vo verejnej správe.

Pozri aj:
Štát bude efektívnejšie využívať IT technológie a prejde na cloudové služby


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR