Späť Verzia pre tlač

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

05. 06. 2014

Partneri siete AFCOS zverejnili dňa 30. apríla 2014 na svojich webových stránkach Výročnú správu o svojej činnosti v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Príloha na stiahnutie: Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike