Späť Verzia pre tlač

Slovensko bude súčasťou projektu Cloud for Europe

17. 06. 2014

Ministerstvo financií SR sa začlenilo do elitného klubu 24 subjektov verejnej správy z 12 krajín a pristúpilo k projektu Cloud for Europe, ktorý podporuje stratégiu prijatia cloud computingu v EÚ.

Projekt nadväzuje na ciele európskeho partnerstva pre cloud computing (European Cloud Partnership), ktoré združuje súkromný a verejný sektor na vytvorenie jednotného digitálneho trhu pre cloud computing v Európe. Výstupy z projektu budú využiteľné pri rozvoji dátových centier v štátnej správe po roku 2016. Do projektu budú zapojení aj experti z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Projekt Cloud for Europe analyzuje požiadavky verejného sektora a využiteľné scenáre pre cloud computing v Európe. Jeho cieľom je prispieť k odstráneniu prekážok pre prijatie cloudu a harmonizáciu požiadaviek verejnej správy členských štátov EÚ. V projekte je zapojených 12 štátov a výsledky vytvoria základ pre následný proces zmeny legislatívy a štandardov pre cloudové riešenia na európskej úrovni.

Výhody cloudového riešenia spočívajú v znižovaní nákladov na verejnú správu zjednotením prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich eGov služby, optimalizáciou využitia zdrojov, znižovaním obstarávacích a prevádzkových nákladov, centralizáciou moderných technológií, zjednodušením a zjednotením procesov naprieč organizáciami. Mimoriadny dôraz je kladený na vzájomnú cezhraničnú spoluprácu, právne záležitosti, dôveryhodnosť a bezpečnosť.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR