Späť Verzia pre tlač

MF SR vyberie produkčnú agentúru na kampaň pre elektronické služby

25. 06. 2014

Ministerstvo financií SR vyhlási verejné obstarávanie na realizáciu reklamnej kampane pre elektronické služby, ktoré sú financované v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Víťazný uchádzač zabezpečí produkciu kampane na základe komunikačnej stratégie, ktorá vzišla zo súťaže návrhov koncom minulého roka. S cieľom získať čo najvýhodnejšiu ponuku sa pri výbere využije elektronická aukcia.

Komunikačnú a informačnú kampaň je potrebné zrealizovať vzhľadom na výhrady zo strany Európskej komisie, ktorá SORO OPIS vyčíta, že nedostatočne vykonáva aktivity v oblasti informovanosti a publicity, ku ktorým sa zaviazal v Komunikačnom pláne OPIS.

Cieľom komunikačnej kampane je informovať o prínosoch spustených elektronických služieb, ktoré bežným ľuďom aj podnikateľom uľahčujú komunikáciu so štátnou správou a prinášajú reálne výhody v podobe úspory času a finančných prostriedkov.

Realizácia produkčnej časti kampane bude okrem iného zahŕňať výrobu televíznych a rozhlasových spotov, virálnych videí, realizáciu komunikácie na sociálnych médiách, prípravu online reklamných formátov, fotoprodukciu, produkciu vizuálov pre printovú reklamu a outdoor nosiče alebo produkciu a distribúciu elektronického newslettera OPIS News.

Maximálna výška rozpočtu stanovená verejným obstarávateľom na zákazku „Produkčné zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre OPIS“ je 499 253,40  eur bez DPH a očakávaná dĺžka zmluvného vzťahu je do konca roku 2015.

 

Tlačvý odbor
Ministerstvo financií SR