Späť Verzia pre tlač

Otázky a odpovede k zákonu o e-Governmente

26. 06. 2014

Ministerstvo financií SR pripravilo zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí k zákonu o e-Governmente, ktorý pomôže odbornej aj laickej verejnosti zorientovať sa v okruhoch legislatívy a zefektívni využívanie elektronických služieb štátu. Cieľom je predchádzať komplikáciám pri aplikácii zákona a využívaniu naň naviazaných elektronických služieb. Zároveň ide o živý dokument, ktorý je možné v prípade potreby kedykoľvek dopĺňať.

Aktuálna verzia dokumentu ponúka vysvetlenia k tematickým okruhom: elektronická komunikácia, orgány verejnej moci, elektronické schránky, eID (elektronický občiansky preukaz), autorizácia, podanie, elektronická podateľňa, konverzia dokumentov a referenčné registre.

Odpovede na najčastejšie kladené otázky vyplývajú z aplikačnej praxe k zákonu č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a sú k dispozícii tu.

Zákon o eGovernmente upravuje spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe. Nasadzovaním jednotlivých elektronických služieb sa znižuje byrokracia pri komunikácii medzi občanmi, podnikateľmi a štátom. Ku všetkým elektronickým službám verejnej správy sa občania dostanú z jedného miesta cez portál www.slovensko.sk, ktorý zároveň slúži ako centrálny zdroj informácii.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR