Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje vyhlásiť obstarávanie na komunikačné služby

16. 07. 2014

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na mobilného operátora. 

Predmetom zákazky bude zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete. Zákazka teda zahŕňa napr. hlasové volania, SMS, mobilné internetové pripojenie a ďalšie služby.

S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu mieru hospodárnosti a efektívnosti bude MF SR centrálne obstarávať uvedené služby nielen pre seba, ale aj pre Úrad vlády SR a Správu finančnej kontroly Bratislava. Centrálnym verejným obstarávaním je možné dosiahnuť úspory pri nákupe tovarov a služieb, a to napr. využitím tzv. množstevných zliav.

Predpokladaná hodnota zákazky má byť 892-tis. eur a výsledkom obstarávania bude rámcová dohoda na obdobie 48 mesiacov. Každý obstarávateľ následne uzatvorí vykonávaciu zmluvu s víťazom, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR