Späť Verzia pre tlač

Konzorcium projektu Cloud for Europe zasadalo v Bratislave

13. 08. 2014

Na základe pozvania Ministerstva financií SR sa 14. až 17. júla 2014 uskutočnilo zasadnutie Konzorcia projektu "Cloud for Europe" v hoteli Bôrik v Bratislave. Do Konzorcia sa zapojilo Ministerstvo financií SR v marci tohto roku a na predmetnom zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia z jedenástich štátov.

Zasadnutie v Bratislave sa sústredilo na záverečné práce na príprave dokumentácie pre spojené verejné obstarávanie v rámci EÚ na výskum a vývoj riešení podporujúcich zavedenie cloud computingu v informačných systémoch verejnej správy formou "Pre-commercial procurement" (proces pred verejným obstarávaním).

Projekt Cloud for Europe podporuje stratégiu prijatia cloud computingu v EÚ a je financovaný zo siedmeho rámcového programu Európskej komisie. Projekt nadväzuje na ciele európskeho partnerstva pre cloud computing (European Cloud Partnership), ktoré združuje súkromný a verejný sektor na vytvorenie jednotného digitálneho trhu pre cloud computing v Európe. Projekt začal v júni 2013 a výstupy z neho budú dostupné na konci roku 2016.

Projekt Cloud for Europe analyzuje požiadavky verejného sektora a využiteľné scenáre pre cloud computing v Európe. Jeho cieľom je prispieť k odstráneniu prekážok pre prijatie cloudu a harmonizáciu požiadaviek verejnej správy členských štátov EÚ.

Ministerstvo financií SR svojou aktívnou účasťou v projekte Cloud for Europe podporuje Stratégiu zavedenia eGovernment Cloud-u do informačných systémov verejnej správy SR, ktorá je súčasťou strategického dokumentu pre obdobie rokov 2014-2020.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR