Späť Verzia pre tlač

MF SR rozšíri aplikačné vybavenie Portálu finančnej správy

19. 08. 2014

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na rozšírenie aplikačného programového vybavenia Portálu finančnej správy (PFS), ktorého základná funkcionalita jednosmernej elektronickej komunikácie je prevádzkovaná v prostredí finančnej správy pod správou MF SR.

Toto obstarávanie bude realizované s cieľom zabezpečiť implementáciu zmien nad rámec pôvodnej špecifikácie funkčnosti PFS, v zmysle ktorej bolo riešenie vybudované a schválené pre nasadenie do produkčnej prevádzky k 1.1.2014.

Zmenové požiadavky sú zamerané na rozvoj a úpravu funkčnosti PFS napr. v oblasti integrácie na kľúčové systémy finančnej správy, rozširovania funkčnosti pre používateľov a administrátorov portálu a očakávaných legislatívnych úprav.

Predpokladaná hodnota zákazky 1 513 578 eur ročne (v priebehu rokov 2014 a 2015) bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch realizovaných v rámci MF SR. Ministerstvo sa bude snažiť na rokovaniach dosiahnuť čo najnižšiu cenu.

PFS je komplexný informačný systém jednotného rozhrania medzi informačnými systémami finančnej správy a okolím. Portál pokrýva požiadavky na realizáciu elektronických služieb štátu, pričom v jeho prvej etape je zabezpečené poskytovanie služieb tak, aby bolo možné prijímať podania elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR