Späť Verzia pre tlač

MF SR plánuje obstarať mimozáručný servis Manažérskeho informačného systému

15. 10. 2014

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie mimozáručného systémového servisu a podpory softvérových riešení Manažérskeho informačného systému (MIS), Tivoli Identity Manager (ITIM) a Tivoli Storage Manager TSM.

Predmetom obstarania bude zabezpečenie prevádzky predmetných systémov na základe garantovaných parametrov prevádzky, monitoring a riešenie prevádzkových problémov týkajúcich sa softvérových komponentov týchto systémov, činnosti súvisiace s podporou technickej infraštruktúry. Taktiež budú zabezpečované služby zmien uvedených systémov na základe požiadaviek objednávateľa v súvislosti so zmenami v rámci organizácie.

Postup verejného obstarávania bol určený ako Priame rokovacie konanie, nakoľko autorské práva na úpravy softvérového riešenia, ktoré sú predpokladom pre poskytovanie služieb mimozáručného systémového servisu a podporu riešení ITIM, MIS a TSM, môže vykonávať výhradne zhotoviteľ. Zhotoviteľ riešenia čestne vyhlasuje, že vykonáva majetkové práva autora k aplikačnému softvéru a akékoľvek zásahy do softvérových riešení, ktoré sú v právnom zmysle zásahom do autorského diela,  je oprávnený vykonať výlučne zhotoviteľ.

Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie troch rokov bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností z obdobných zákaziek a z cien vychádzajúcich z priemernej hodinovej sadzby za poskytovanie obdobných služieb, v celkovej sume 423 936 eur s DPH, pričom v záujme ministerstva bude v rámci rokovaní dosiahnuť čo najnižšiu cenu.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR