Späť Verzia pre tlač

Ministerstvo vydalo novelu výnosu o štandardoch pre IS VS

17. 10. 2014

Ministerstvo financií SR vydalo výnos č. 276/2014 Z. z., ktorým sa novelizuje výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Novela nadobudla účinnosť 15. októbra 2014.

Predmetná novela obsahuje rôzne úpravy, pričom v prvom rade prichádza s jasnými pravidlami pre pomerne voľnú oblasť úpravy prijímania podpísaných elektronických dokumentov. Úrady už nebudú môcť odmietnuť určené formáty súborov, ktoré budú elektronicky podpísané.

Novela výnosu preberá tzv. „podpísateľné formáty súborov“ z legislatívy Národného bezpečnostného úradu, pričom v tejto súvislosti sa zohľadňuje aj aktuálny vývoj požiadaviek na úrovni Európskej únie v tejto oblasti.

Prínosom  takejto úpravy je posilnenie elektronickej komunikácie s občanmi a podnikateľmi. Vybraté formáty sú zároveň v súčasnosti považované za formáty s najväčšou perspektívou pre elektronickú archiváciu dokumentov, čo významne napomôže dlhodobej použiteľnosti dokumentov v elektronickej forme a môže tak občanom i firmám ušetriť množstvo finančných prostriedkov.

Novela výnosu reviduje aj základné číselníky s cieľom ich otvoreného použitia, čo má významný dopad na zjednodušenie spracovávania dát v celom štáte, vrátane využiteľnosti týchto dôležitých dát v komerčnom sektore. Základné číselníky sú totižto základné zoznamy objektov v tomto štáte, od obcí a štátov cez rôzne klasifikácie (napr. rodinný stav alebo titul) až po agendy a úseky verejnej správy.

Novela v neposlednom rade posilňuje aj bezpečnosť pri používaní cloud computingu, kde v súlade s prístupom Európskej únie obmedzuje možnosti "outsourcovania" údajov z rúk verejnej správy, a to iba na štáty, v ktorých je možné zabezpečiť vymáhateľnosť práva pri narábaní s nimi.