Späť Verzia pre tlač

Domáci dopyt drží ekonomický rast Slovenska

04. 11. 2014

Ekonomický rast Slovenska v nasledujúcich dvoch rokoch dvojnásobne predbehne priemerný rast celej eurozóny a pomôže vláde Slovenskej republiky pokračovať v  konsolidácii verejných financií naplánovaným tempom. Potvrdila to aktualizovaná prognóza Európskej Komisie, zverejnená v utorok.

Podľa jesennej prognózy EK bude oživenie ekonomiky 18 krajín používajúcich euro výrazne pomalšie, ako sa očakávalo na jar, a to hlavne z dôvodu veľmi slabej ekonomickej aktivity Francúzska a Talianska, druhej a tretej najväčšej ekonomiky euro bloku.

Komisia, rovnako ako ministerstvo financií, vidí narastajúci domáci dopyt, ako kľúčový ťahúň rastu našej ekonomiky v období slabnúcich exportov trpiacich zhoršeným externým prostredím u našich hlavných obchodných partnerov, predovšetkým v Nemecku.

Slovenský rast by mal v budúcom roku dosiahnuť úroveň 2,5 %  HDP a následne zrýchliť na 3,3 % v roku 2016. EK v rovnakom období očakáva  priemerný rast eurozóny na úrovni 1,1 % HDP v roku 2015 a miernu akceleráciu na úroveň 1,7% v nasledujúcom roku.

Podľa prognózy EK neprekročí deficit verejných financií Slovenska 3 % HDP počas celého prognózovaného obdobia (2015-2016), čo potvrdzuje udržateľnosť plánovaného ozdravenia verejných financií. EK očakáva zlepšujúce sa podmienky na trhu práce a postupný pokles miery nezamestnanosti počas nasledujúcich rokov.

Štrukturálny deficit v roku 2014 dočasne stúpne o 0,7 percentuálneho bodu HDP, avšak v roku 2015 bude viac než kompenzovaný konsolidačným úsilím vo výške 0,8 percentuálneho bodu HDP. Hrubý dlh ostáva pod úrovňou 55 % HDP počas celého horizontu.

Prognózu Európskej Komisie nájdete tu.

Tlačový odbor 
Ministerstvo financií SR