Späť Verzia pre tlač

Vznik nového Národného Centrálneho depozitára cenných papierov, a.s.

06. 11. 2014

Začiatkom novembra vznikol  pridelením licencie NBS  nový Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDCP),  ako 100%-ná dcérska spoločnosť Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.

NCDCP bol založený v súlade s novoprijatou Koncepciou rozvoja kapitálového trhu, ktorá predpokladá aktualizáciu inštitucionálnej podpory kapitálového trhu na Slovensku.

"Nový centrálny depozitár cenných papierov bude pevnou súčasťou infraštruktúrnej podpory kapitálového trhu. Kľúčovou výzvou je získanie pozície spoľahlivého a efektívneho partnera subjektov pôsobiacich na kapitálovom trhu v SR," povedal predseda predstavenstva NCDCP Ľubor Jenis.

Prioritnými cieľmi rozvoja slovenského kapitálového trhu je dosiahnuť úrovne kapitalizácie a likvidity porovnateľnej s trhmi krajín V4. Okrem toho kvalitu infraštruktúry a štandardov služieb porovnateľnú s vyspelými trhovými ekonomikami.

NCDCP bude fungovať na členskom princípe. Jeho ambíciou je ponúknuť technickú podporu spracovania operácií na kapitálovom trhu. Fungovať bude v súlade s najnovšími pravidlami EÚ, modernými trendmi v oblasti procesnej a produktovej vybavenosti tak, aby bol plnohodnotne pripravený na situáciu liberalizovaného trhu od roku 2015. Spustenie riadnej činnosti NCDCP sa očakáva v priebehu budúceho roka. Vedenie spoločnosti tvoria ľudia, ktorí dlhodobo pôsobili v manažérskych pozíciách v bankách, poisťovniach a investičných spoločnostiach.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR